Ullälva Fiber ekonomisk förening

Aktiviteter

Nu är väntan på bidragsbeslut över. Det innebär att projektet får en återstart. Projekteringen är klar.
Upphandling av grävning samt blåsning av fiberkabel är publicerad.

Kontakter med grävföretag och inkommet pris på material har visat att våra ekonomiska kalkyler håller, och att vi troligen
till och med kommer under 20 000 kr per fastighet. I våra kalkyler ingår allt som har med nätet att göra förutom grävning på den egna tomten.

Tidplan

Tidplanen att bli klara under 2015 höll inte pga väntan på bidragsbeslut.
Vi jobbar med den nya ambitionen att gräva ner slangar, blåsa fiber och ansluta fastigheter innan midsommar 2016.
Inkoppling började 2016-06-22 och var klar 2016-06-29.

Vi får stöd från Europeiska jordbruksfonden

EU Logo

Som en del i bidraget från Jordbruksverket/EU är det viktigt att visa att vi får bidrag därifrån.

Händelser

Här beskrivs några milstolpar hos föreningen Ullälva Fiber.
2015-04-15: Johan och Roger tar upp tråden om att dra fiber till Ullälva efter några års träda. Grannar kontaktas för att se intresse.
2015-04-28: Johan och Roger har möte med Niklas på Utsikt som är den leverantör som har fiberanslutning närmast Ullälva. Anslutningspunkten ligger vid Lund, där sträcket börjar på kartan nedan.
2015-05-17: Första föreningsmötet där Ullälva Fiber ekonomisk förening bildas. En första insats om 2000 kr beslutas som ska användas till projektering. (Detta inkluderar 200 kr medlemsavgift.)
2015-06-16: Bolagsverket är äntligen klar med registrering av föreningen som nu har 14 medlemmar.
2015-06-19: Fastighetsanslutningsavtal klart, skickas till medlemmarna under dom närmaste dagarna.
2015-06-24: Upphandling av kommunikationsoperatör annonserad via Opic.com.
2015-07-31: Upphandlingen är avslutad.
2015-08-17: Styrelsemöte där utvärdering och val av kommunikationsoperatör avhandlades. Utsikt blir vår leverantör.
2015-09-07: Tilldelningsbeslut publicerat i Opic.
2016-03-04: Äntligen, positivt beslut om bidrag kom från Länsstyrelsen. Vi får bidrag! Nya regler gör att vi måste göra 2 nya upphandlingar.
2016-03-16: Upphandling av grävning annonserad via Opic.com.
2016-03-16: Upphandling av blåsning av fiberkabel annonserad via Opic.com.
2016-03-29: Kallelse till årsmöte söndagen 17 april. På mötet ska vi ta beslut om att gå vidare med installationen. Viktigt att alla kommer! Se dokument för budget mm.
2016-04-17: Årsmöte i Törnevalla församlingshem. Redovisning för medlemmarna om upphandlingarna och budget. Beslut togs att gå vidare med installation av fiber.
2016-05-04: Material är beställt och har börjat levereras. Utstakning av el och telekablar pågår. Grävning startar på tisdag 10 maj. Det kommer att bli lite störningar i framkomligheten på Ullälva vägen när vi kommer fram dit.
2016-05-10: Grävningen har startat! Smidigt TMA skydd från TMATjänst Vi han hela sträckan utmed gamla E4an första dagen!

2016-05-25: Grävningen är klar! Nu väntar vi på fiberblåsning, som är beställd till vecka 22/23.
2016-06-07: Fiberblåsning blev klar på 2 dagar. Tjällmo grävmaskiner utförde jobbet snabbt och smidigt.

2016-06-13: Svetsning av fiber i brunnar och koppling i anslutningspunkt sker under vecka 24, anslutning av kunder under vecka 25.
2016-06-22: De första fastigheterna har börjat anslutas.
2016-06-29: De sista fastigheterna är anslutna och klara. Bra jobbat Jimmy på ElTel!
2016-08-15: Upphandling av försäljning av nätet annonserad via Opic.com.

Dokument

Föreningens dokument nås via följande länk. Dokumenten skyddas av lösenord. Medlemmarna har fått lösenordet via e-post.

Frågor

Kontakta Johan via ullalvafiber@sorliden.se.

Kontaktinformation

Ullälva Fiber ekonomisk förening, 769630-2343
C/o Johan Sörliden
Ullälva 7
585 63 LINGHEM

Information

Vi använder Ledningskollen.se.

Skillnad ADSL/fiber

I och med att jag har som hobby att övervaka saker har jag även gjort det med min ADSL internetanslutning, och nu med den
nya fiberanslutningen. Nedan min övervakningsbild från dagen då jag gick över från ADSL till fiber. Jag skickar information via
anslutningen 1 gång per sekund (så kallade ping paket), och mäter tiden det tar för dessa att färdas fram och tillbaka.
Om alla paket kommer fram ritas en stapel som är grön, annars orange om något saknas, eller röd om det saknas fler än 10%.
Stapelns längd visar tiden för det snabbaste och långsammaste paketet per minut.

Det syns tydligt när bytet sker! Via fibern försvinner inte ett enda paket!